XSSMLXL2XL3XLรวมค้างส่ง
0 ตัว 0 ตัว 1 ตัว 3 ตัว 1 ตัว 0 ตัว 0 ตัว 5 ตัว

สถานะการชำระเงินและการจัดส่งเสื้อ - ชำระแล้ว และยังไม่ได้จัดส่ง - จำนวน 5 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่จัดส่งสถานะจัดส่ง
167
ธัญวรัตน์   คำยัง ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :

448
ประดิษฐ   จี่มุข ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ประดิษฐ จี่มุข เลขที่ 113/9 ม.4 บริษัท ecco tannery ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260

462
Pattana   Pacharojanajinda ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :

497
ยศรันต์   ต่อไพบูลย์ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :

553
Kampon   Pongkaew ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :


  Total 5 Record : 1 Page :