XSSMLXL2XL3XLรวมค้างส่ง
0 ตัว 7 ตัว 13 ตัว 7 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 2 ตัว 33 ตัว

สถานะการชำระเงินและการจัดส่งเสื้อ - ชำระแล้ว และยังไม่ได้จัดส่ง - จำนวน 33 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลประเภทที่ลงวิ่งไซต์เสื้อ ที่อยู่จัดส่งสถานะการจัดส่ง
26
สุรสิทธิ์   สุขสวัสดิ์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ [081-7329010] 382/22 (ตรงข้ามไปรษณีย์เสนา) ถ.ศรีเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ปล สมัคร 2 คน สุรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ , อรวรรณ งามสงวนปรีชา

27
อรวรรณ   งามสงวนปรีชา ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
S
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ [081-7329010] 382/22 (ตรงข้ามไปรษณีย์เสนา) ถ.ศรีเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ปล สมัคร 2 คน สุรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ , อรวรรณ งามสงวนปรีชา

28
จีรนันท์   ทองเติม ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
3XL
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
49/78 นนท์ทาวเวอร์คอนโด ตึกเอ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

29
จีรวรรณ   ฤกษ์ลักษณี ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
2XL
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
31 หมู่ 4 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

31
จิรพร   มีชีพสม ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
2XL
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
79 หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระศรีอยุธยา 13000

44
พัชรวัฒน์   วัฒนวิกย์การ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
L
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
หมู่บ้านสไมล์แลนด์แอนด์เฮาส์2 33/15 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

46
จิรวัฒน์   เหลมเสน ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
XL
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
45ม.3 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

50
TEERAYUT   TANASAN ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

53
Waraporn   Kammakrea ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
วราพร คำมาเครือ แผนก IL Honda Automobile (Thailand) co.,Ltd สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 0639052158

55
นิคม   เสวกงาม ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นิคม เสวกงาม 37/1 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

60
นันท์​ฐิตา   อัครรัตนโยธิน ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
S
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
88/105​หมู่บ้าน​พร​พิศ​2​ หมู่​2​ ซ.7​ ต.บ้าน​กรด​ อ.​บางปะอิน​ จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​13160​

63
พัศญามนตร์   อยู่เย็น ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สบาย สบายเพลส 61/26 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 (ส่งมาของ คุณอรัญญา จันทโชติ มาพร้อมกันด้วยค่ะ)

64
อรัญญา   จันทโชติ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สบาย สบายเพลส 61/26 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 (ส่งมาพร้อมกับของ คุณพัศญามนตร์ อยู่เย็น ค่ะ)

70
สาวินีย์   พงษ์อารีย์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
น.ส.สาวินีย์ พงษ์อารีย์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เลขที่ 1072 หมู่ 10 ซอยจารุศร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

74
นางสาว เมมิกา    พายสูงเนิน ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
28/13 ชั้น 1/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 13 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จัดส่งที่เดียวกับ นางสาว มนทรัตน์ ชโลธร ค่ะ

75
นางสาว มนทรัตน์   ชโลธร ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
L
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
28/13 ชั้น 1/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 13 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จัดส่งที่เดียวกับ นางสาว เมมิกา พายสูงเนิน ค่ะ

79
สุณิสา   ช่วยอักษร ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
L
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัทเซกิซุย โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 222 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

80
Sasithorn   Sookviset ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
S
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ศศิธร สุขวิเศษ 081-8513080 ที่อยู่ 139 ม.16 นิคมฯบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

81
ไพโรจน์   กลีบสุวรรณ์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
XL
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ไพโรจน์ กลีบสุวรรณ์ 10/56หมู่1หลังองค์การโทรศัพท์อยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

88
ชณัญพัชร์   จารุพรธนาพัฒน์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
S
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
312/3 คอนโดเลทิเซีย ถ.พระราม9 ซอย17 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

89
พลอยชมพู   จันทร์อินทร์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
จัดส่งที่อยู่เดียวกับ ชณัญพัชร์ จารุพรธนาพัฒน์ 312/3 คอนโดเลทิเซีย ถ.พระราม9 ซอย17 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

95
เด่นพงษ์   ชิ้วนฤภัย ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 234 หมู่ 10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

104
เฉลิมขวัญ   ชัยรังษี ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
L
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
คุณเฉลิมขวัญ ชัยรังษี บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด เลขที่ 4/1 ม.2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16130 เบอร์โทรศัพท์ 0917944554

109
กิตติโชติรัตนเทพ   วงษ์ราชนุช ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
L
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กัญญ์ณภัทร์ ทิพย์โรจนเดช ศิรินาถ ละลาย พัชรี พุทธสริน กิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช ที่อยู่ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 39 ม.7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เบอร์ 062-4280486

110
ศิรินาถ   ละลาย ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
S
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กัญญ์ณภัทร์ ทิพย์โรจนเดช ศิรินาถ ละลาย พัชรี พุทธสริน กิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช ที่อยู่ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 39 ม.7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เบอร์ 062-4280486

111
พัชรี   พุทธสริน ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
S
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กัญญ์ณภัทร์ ทิพย์โรจนเดช ศิรินาถ ละลาย พัชรี พุทธสริน กิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช ที่อยู่ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 39 ม.7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เบอร์ 062-4280486

113
กัญญ์ณภัทร์    ทิพย์โรจนเดช ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กัญญ์ณภัทร์ ทิพย์โรจนเดช ศิรินาถ ละลาย กิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช พัชรี พุทธสริน ที่อยู่ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 39 ม.7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เบอร์ 062-4280486

115
จุฑารัตน์   ธรรมโสม ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
111/65 ม.7 หมู่บ้านแสนมณี 6 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

116
Tiva   Yungtawesuk ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
L
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
160/107 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

119
สมนึก   แสนสมบูรณ์สุข ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 60-69 ปี (ชาย) ระยะทาง 10 KM
M
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
149/1 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180

122
รพีพงศ์   คงสุข ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
S
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่งที่เดียวกับ คุณดวงใจ พุทธรักษ์ ใช้ชื่อที่อยู่ตามนั้น

123
อภิชาติ   คงสุข ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
3XL
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่งที่เดียวกับคุณดวงใจ พุทธรักษ์

124
duangjai   puttarug ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
L
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่งเสื้อทั้งหมด 3 ตัว อีก 2 ตัวเป็นของ 1. นายอภิชาติ คงสุข (3XL) , 2. ด.ช.รพีพงศ์ คงสุข (S) ดวงใจ พุทธรักษ์ Mono29 Studio 29/7-9 หมู่4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


  Total 33 Record : 1 Page :