ยืนยันการชำระเงิน

**สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะยืนยันการชำระเงิน
**สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะยืนยันการชำระเงิน
รับเสื้อและเบอร์วิ่ง :
รับด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

**ค่าสมัคร 400.- บวกค่าจัดส่งเสื้อตัวแรก 50.-** ตัวต่อไปตัวละ 10.-
(กรณีที่อยู่เดียวกันแต่ให้จัดส่งหลายตัว ต้องระบุว่าของใครบ้าง)