ข้อมูลและสถานะการชำระเงิน - สถานะ [รอตรวจสอบ]

ลำดับที่ชื่อนามสกุลหลักฐานยอดโอนโอนเพิ่มรูปแบบการรับเสื้อสถานะการชำระเงิน
179
ชนิดาภา รัตติรักษ์ 400 รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง