ข้อมูลและสถานะการชำระเงิน - สถานะ [รอยืนยัน]

ลำดับที่ชื่อนามสกุลหลักฐานยอดโอนโอนเพิ่มรูปแบบการรับเสื้อสถานะการชำระเงิน
244
วรรณภา อิบรอฮิม ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 33/5หมู่ 1 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
242
โสฬษฒ์ เทพสถิตย์ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
243
Monta Sritaweekas ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 3XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : นางสาว มลฑา ศรีทวีกาศ บริษัทไซโก พรีซีชั่น ประเทศไทย 104 หมู่18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 097-2589686 ส่งมาที่เดียวกัน ศศิวิมล แขมน้อย สุภาภรณ์ ทองมาก
232
สุธิพงศ์ พ่วงแพ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
237
นาย ธนพล กมลศรี ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : อัญชลี กันเกตุ0957486777 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ 78 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
229
Phanuphan Phansuathong รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : 3XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
238
น.ส. อัญชลี กันเกตุ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : อัญชลี กันเกตุ0957486777 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ 78 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
230
Prapapran Chimpong รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
233
Banjong Bunmuang รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
245
สุธิพงศ์ พ่วงแพ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
248
ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
ไซต์เสื้อ :
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
253
Jiraporn Chaiyarat รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
254
Nopphadol Phongwijarn รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
256
นิคม เหมือนสกุล รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
278
ณัฐ​พล​ ทอง​สุข​ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 71หมู่​8​ต.บ้าน​ป้อม​ อ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ จ.อยุธยา​13000​
283
อำนาจ ลาภบรรเทิง ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 7/2 ม.4ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.อยุธยา13210
284
นัทปภา หันนะเว รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
287
ศริวรรณ อยู่คง ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอย นวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
290
ธันยธรณ์ เนตรสุวรรณ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
291
PHONGSAY CHOY VORARATH ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
292
SIVILAY SENGKHOUNMANY ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
293
MANIXAY CHANTHAVONG ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
294
กันยา วงษ์จันทร์ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
295
กิ่งเพชร มังคะโชติ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
296
จำรัส ใจคิด ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
297
พัชรี ขันตีเรือง ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
298
ปานตะวัน ใจคิด ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
299
จันทร์เจ้า ใจคิด ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
303
วรรณพล ศรีสวัสดิ์ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
305
ธานี ศรีไชย ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
313
ขนิษฐา แก้ววิลัย ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 39/103 ซอยคลองเตย26/1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
322
ภัทราวุฒิ แสงศิริ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
318
เฉลิมชัย จีระพันธุ์ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 35 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
319
สุรัจ ใจสุนี ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 291 หมู่ 4 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
321
ปฐมาวดี ธงชัย ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 39/2ม.3 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.อยุธยา 13110
323
ปรัชญา ธารีสืบ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
327
อภิชาติ กลั่นส รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
330
Yothin Homsuwan รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
338
เอกลักษณ์ ลูมิง รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
340
นายสมพร ชีกรรแสง รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
342
วรรณิษา เต่าทอง รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
344
ชานนท์ วังอนานนท์ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
351
พจมาศ เกตุเรืองโรจน์ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
352
จารุวรรณ ล๊อกเก๊ต รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
358
สาธิต คิ้วเที่ยง รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
361
THANATE KARNPITHEE ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : นาย ธเนษฐ การพิธี บ.ไทยร่วมใจน้ำมันพืช 39 ม.9 ต.บางไทร ถ.สามโคก-เสนา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา13190
367
CHANYUT KRIANGKRAI ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 150 ถนนจักรพรรดิพงศ์ แขวงวัดโสม เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100
363
ณัฐ​กาญจน์​ ศรีมณี รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
364
นิรมล เขียวนิล ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 61ม.6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
369
นายพนม มาลัย ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 69/220 ม.2 ต.บ้านกรด อ.บางประอิน จ.อยุธยา 13160
382
วิรชา แพ่งประสิทธิ์ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
383
วิศาล สุขกอ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
384
มัณฑนา ภู่ธงทอง รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
387
Will Roscoe รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
406
wannaporn ninta ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
407
ธนเวทย์ ฤกษ์วีรี รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
412
มารุต ทองเชิด รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
423
อั้ม โรงพิม ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
424
บุบผาพรรณ สุวรรณ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
430
ปัณณรุจน์ ธนาพงศ์สุวรรณ รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
431
ปฏิภาณ แซ่ซิ้ม รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
444
Poungpen Jumnearsong รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
453
Sompratana Saisanguansub ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 18/22 หมู่ 5 ซอยสวนส้มพัฒนา 2 ตำบลคูคต ถนนลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
455
นภัสวรรณ ลิ้มดำรงกุล ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : กปภ.สาขาสิงห์บุรี 166ม.1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
457
นางสาวเพชรี อนุลีจันทร์ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 54 หมู่ที่ 5 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ส่งที่อยู่เดียวกัน 3 ตัว = น.ส.เพชรี อนุลีจันทร์ , น.ส.อัญขลี ศิริสิณโท, น.ส.สุธารี ภาคสุชล
458
นางสาวสุธารี ภาคสุชล ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 54 หมู่ 5 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
459
นางสาวอัญชลี ศิริสิณโท ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 54 หมู่ 5 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
485
นิธิศ พูลมา รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
493
ชนะชัย อัยกูล รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
501
Phattharaphon Baowan รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
514
Supakobnsak Taowan ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 15/21 ม.6 ม.บ้านศิริทรัพย์ ซ.วัดบางพูน ต.บางพูน ถนน.รังสิต-ปทุม อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
515
ชลธิชา กี่คงเดิม ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : บริษัท ไอเซ็น เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ. อยุธยา โทร 0616869154
517
คุณปิยะธิดา ชินจัตุพรพงศ์ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : ปิยะธิดา ชินจัตุพรพงศ์ โรงเรัยนราษฏร์บำรุงศิลป์ 10/1(ฆ) ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีธยุธยา 13110
521
วีระวัฒน์ อ้นฟัก รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
536
สกลยศ ศรีแก้ว รับด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย (พาณิชย์ใน)
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : รับด้วยตนเอง
548
ชาตรี ฉายากุล ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
547
เสน่ห์ สีห์จักร์ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป (ชาย) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
554
สุวิชชา สุริยาเพ็ชร ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 36/1 ม.5 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
572
pailin tennu ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
573
pailin tennu ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 496 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
579
สมพร มีทอง ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
584
ศุภสิริ วงค์​ลี้​ ให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดส่งให้
ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : 55/11​หมู่​3​ซอย​6​วัด​สลัก​ใต้​ตำ​บล​บา​ง​ศรีเมือง​อ​ำเภอเมือง​จังหวัด​นนทบุรี 11000​