RUS MINIMARATHON #1

ราชมงคลมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

2 APRIL 2023

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดระยะวิ่ง

วิ่งระยะทาง 10km

วิ่งมินิมาราธอน 10km ปล่อยตัวเวลา 05:45 น.
ชาย แบ่งเป็น 7 รุ่น ได้แก่ อายุไม่เกิน 15 | 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 ปีขึ้นไป
หญิง แบ่งเป็น 6 รุ่น ได้แก่ อายุไม่เกิน 15 | 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 ปีขึ้นไป

วิ่งระยะทาง 5km

วิ่ง ระยะทาง 5km ปล่อยตัวเวลา 06:00 น.
ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 39 ปี
ชาย-หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

วัน-เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม

กำหนดการ : วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 05:00 - 09:00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ช่องทางสมัคร Online

www.10pakwa.com/rusminimarathon1

รางวัลและของที่ระลึก
ผู้ชนะเลิศ (เฉพาะระยะวิ่ง 10km)
ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน
ได้รับเหรียญรางวัล RUS MINIMARATHON

ค่าสมัคร และสิ่งที่ได้รับ
สมัครวิ่ง 10km ค่าสมัครท่านละ 500 บาท
ได้รับ เสื้อวิ่ง 1 ตัว + ของที่ระลึก + เหรียญ
สมัครวิ่ง 5km ค่าสมัครท่านละ 500 บาท
ได้รับ เสื้อวิ่ง 1 ตัว + ของที่ระลึก + เหรียญ
สมัครวิ่ง VIP (5km หรือ 10km) ค่าสมัครท่านละ 2,000 บาท
ได้รับ เสื้อวิ่ง 1 ตัว + เหรียญ
เดินการกุศล 3km (ไม่มีค่าสมัคร)
ไม่มีการแจกเสื้อและเหรียญ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566
ปล่อยตัวบริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566
05:00 น. นักวิ่งวอร์มก่อนวิ่ง
05:30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
05:45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร
06:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
07:30 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
08:30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมการแข่งขัน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ